Bogumil Ima

Tisztíts meg Istenem!
Tisztíts meg belső és külső lényemben!
Tisztítsd meg a testet, lelket és szellemet,
hogy a fénycsírák növekedjenek benne,
és fáklyává tegyenek engem.

Engedd, hogy lánggá legyek,
mely bennem és
körülöttem
mindent világossággá változtat!

in: Máni Gyöngy-énekek


A spirituális út hittel teli út. Hit nélkül a spirituális út egy önbecsapás. Hittel Hazatalálás.

Azonban ezt a Hitet meg kell találnunk és fel kell építeni önmagunkban. Meg kell ismernünk a Szellemi Törvényeket, azokat be kell építeni az életünkbe és ezen Törvények alapján kell élni életünket.

Krivánom, hogy legyen erőnk megtalálni Hitünket és tapasztalattal egyre mélyíteni Azt.

Steinmüller Csilla Magdolna
2017. 03. 16.
Siva-Shakti Mergingghh -medium

Reklámok